CRESTA INTERNATIONAL B.V.

Rolbrugweg 4
1332 AS Almere
Nederland
Tel: + 31 36 3 030 063
Email: info@cresta-international.com
KVK Amsterdam 63656574

Disclaimer

Gebruik van de website en applicatie www.cresta-smart.com en/of C-SMART
De informatie op de website www.cresta-smart.com en of applicatie C-Smart kan
zonder aankondiging vooraf worden gewijzigd of geactualiseerd. Tenzij uitdrukkelijk
anders vermeld, bevat de website www.cresta-smart.com en of applicatie C-Smart
geen garantie of vrijwaring – expliciet of impliciet – ook niet wat betreft de actualiteit,
juistheid, volledigheid en kwaliteit van de informatie. CRESTA INTERNATIONAL B.V.
en de aan haar gelieerde vennootschappen zijn niet aansprakelijk voor schade door
het gebruik van de informatie op de website www.cresta-smart.com en of applicatie
C-Smart. Voorts is elke aansprakelijkheid voor enige directe – of indirecte schade,
gevolgschade, en schade als gevolg van aanspraken van derden van welke aard dan
ook en ongeacht de rechtsgrond, die door toegang tot of het gebruik van de website
www.cresta-smart.com en of applicatie C-Smart ontstaat, in het bijzonder ook door
infectie van computeromgevingen met virussen, uitgesloten.
Links naar andere websites
Koppelingen („links”) naar websites van derden worden je als extra service ter
beschikking gesteld. Deze websites zijn volkomen onafhankelijk en liggen buiten de
controle van CRESTA INTERNATIONAL B.V. De website www.cresta-smart.com en
of applicatie C-Smart aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites
van derden waartoe je zich toegang verschaft via de website www.cresta-smart.com
en of applicatie C-Smart en is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van
dergelijke websites.
Rechtsgeldigheid van deze uitsluiting van aansprakelijkheid
Deze uitsluiting van aansprakelijkheid dient te worden beschouwd als onderdeel van
het internetaanbod van waaruit naar deze website is verwezen. Voor zover
formuleringen of delen van formuleringen in deze tekst niet, niet geheel of niet meer
aan de geldende rechtspositie voldoen, blijven de overige delen van het document
wat betreft de inhoud en geldigheid onverminderd van kracht