Privacybeleid

Privacybeleid

Alle persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld. Ons privacy beleid voldoet aan de Nederlandse privacywetgeving en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hieronder informeren Wij u gedetailleerd over de gegevensbescherming:

Verantwoordelijke in de zin van de AVG:

CRESTA INTERNATIONAL B.V

1.    De redenen voor de gegevensverzameling

Wij verzamelen en verwerken uw gegevens voor de beschikbaarstelling van onze website en of applicaties om u de best mogelijke service te bieden door eenvoudige toegang tot onze diensten.

2.    Welke gegevens verzamelen, verwerken of gebruiken wij?

2.1  Bezoek aan onze website

Als u onze website bezoekt, verzamelen onze servers automatisch informatie van algemene aard, in het bijzonder voor de verbindingsopbouw, de functionaliteit en systeemveiligheid. Daartoe behoren het soort gebruikte browser, het gebruikte besturingssysteem, de domeinnaam van de internetserver van de internetserviceprovider, de verbindingsgegevens van de gebruikte computer – IP adres, de website van waaruit u ons bezoekt, de pagina’s die u bij ons bezoekt en de datum en de duur van uw bezoek. Deze gegevens worden hernoemd, waardoor deze gegevens geen uitsluitsel kunnen geven over bepaalde personen. Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

2.2   Contactformulier

Als u contact met ons opneemt via een contactformulier worden persoonsgegevens verzameld. In het contactformulier vindt u de gegevens die worden verzameld. De gegevens worden opgeslagen voor de bewerking van uw aanvraag. Verplichte gegevens worden met een sterretje (*) gemarkeerd. Alle overige gegevens worden vrijwillig verstrekt. De in verband met het contactformulier verzamelde gegevens wissen wij als het niet meer nodig is om ze te bewaren, of als er wettelijke bewaringsverplichtingen bestaan beperken we de bewerking ervan. Rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens is artikel 6 lid 1 punt b) AVG als het gaat om contactopname in het kader van de afsluiting van een contract. Voor het overige is het in ons gerechtvaardigd belang om uw aanvragen te beantwoorden, zodat in dit geval de grondslag ligt in artikel 6 lid 1 punt f) AVG.

3.    YouTube-video’s

Wij kunnen in ons online-aanbod gebruik maken van YouTube-video’s die op  https://www.youtube.com/ zijn opgeslagen en vanuit onze website direct kunnen worden afgespeeld. Deze zijn allemaal in de “uitgebreide gegevensbeschermingsmodus” opgenomen, d.w.z. dat er geen gegevens over u als gebruiker aan YouTube worden doorgegeven als u de video’s niet afspeelt. Pas als u de video’s afspeelt, worden de hieronder genoemde gegevens uitgewisseld. Op deze gegevensoverdracht hebben wij geen invloed. Door het bezoek op de website krijgt YouTube de informatie dat u de betreffende sub pagina van onze website heeft opgeroepen. Doorgegeven worden het IP-adres, de datum en tijd van de aanvang, het tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT), inhoud van het verzoek (concrete pagina), toegangsstatus/HTTP-statuscode, het overgedragen datavolume, website waarvan het verzoek komt, browser, besturingssysteem en de interface van het besturingssysteem, taal en de versie van de browsersoftware. Dit gebeurt onafhankelijk van het feit of YouTube een gebruikersaccount ter beschikking stelt, via dat u bent ingelogd of er geen gebruikersaccount voorhanden is. Als u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens direct aan uw account toegewezen. Wilt u niet dat er een toewijzing bij YouTube plaatsvindt, dan dient u zich vóór activering van de knop uit te loggen. YouTube slaat uw gegevens als gebruiksprofielen op en gebruikt deze voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en/of een op de behoeften afgestemde vormgeving van haar website. Een dergelijke analyse vindt in het bijzonder, ook voor niet-aangemelde gebruikers, plaats voor het leveren van op de behoeften afgestemde reclame en om andere gebruikers van het sociale netwerk over uw activiteiten op onze website te informeren.

U hebt de mogelijkheid van een recht van bezwaar tegen de vorming van deze gebruikersprofielen, waarbij u zich voor de uitoefening hiervan tot YouTube dient te wenden.

Verdere informatie over het doel en de omvang van het verzamelen van gegevens en de verwerking hiervan door YouTube vindt u in de verklaring omtrent de gegevensbescherming. Hier vindt u ook verdere informatie over uw rechten en instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privésfeer: https://policies.google.com/privacy. Google verwerkt uw persoonsgegevens ook in de VS en heeft zich aan het EU-US Privacy Shield onderworpen, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

De rechtsgrond voor de verwerking is artikel 6 lid 1 punt f) AVG.

4.    Google Maps

Op deze website kunnen wij gebruik maken van het aanbod van Google Maps. Daardoor kunnen wij de interactieve kaarten direct in de website weergeven en kunt u de kaartfunctie comfortabel gebruiken. Door het bezoek op de website krijgt Google de informatie dat u de betreffende sub pagina van onze website heeft opgeroepen. Bovendien worden het IP-adres, de datum en tijd van de aanvang, het tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT), inhoud van het verzoek, de concrete pagina, toegangsstatus/HTTP-statuscode, het overgedragen datavolume, website waarvan het verzoek komt, browser, besturingssysteem en de interface van het besturingssysteem, taal en de versie van de browsersoftware doorgegeven. Dit gebeurt onafhankelijk van het feit of Google een gebruikersaccount ter beschikking stelt, via dat u bent ingelogd of er geen gebruikersaccount beschikbaar is. Wanneer u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens direct aan uw account toegewezen. Wilt u niet dat er een toewijzing bij Google plaatsvindt, dan dient u zich vóór activering van de knop uit te loggen. Google slaat uw gegevens als gebruiksprofielen op en gebruikt deze voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en/of een op de behoeften afgestemde vormgeving van haar website. Een dergelijke analyse vindt in het bijzonder, ook voor niet-aangemelde gebruikers, plaats voor het leveren van op de behoeften afgestemde reclame en om andere gebruikers van het sociale netwerk over uw activiteiten op onze website te informeren.

U heeft de mogelijkheid van een recht van bezwaar tegen de vorming van deze gebruikersprofielen, waarbij u zich voor de uitoefening hiervan tot Google dient te wenden.

Verdere informatie over het doel en de omvang van het verzamelen van gegevens en de verwerking hiervan door de plug-in-aanbieder vindt u in de privacy verklaringen van de aanbieder. Hier vindt u ook verdere informatie over uw desbetreffende rechten en instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privésfeer: https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=en. Google verwerkt uw persoonsgegevens ook in de VS en heeft zich aan het EU-US Privacy Shield onderworpen,   https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

De rechtsgrond voor de verwerking is artikel 6 lid 1 punt f) AVG.

5.      Prijzenspellen

Van tijd tot tijd is het mogelijk om op onze website deel te nemen aan prijzenspellen. In het kader van deze prijzenspellen kunnen voor de afwikkeling van het prijzenspel eveneens persoonsgegevens, zoals e-mailadres, naam, postadres en eventueel andere voor het prijzenspel benodigde gegevens, worden verzameld en opgeslagen. De door u aan ons doorgegeven persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de afwikkeling van het prijzenspel, bijvoorbeeld voor de bepaling van de winnaar, het informeren over de winst en overhandiging van de winst. In het kader van het prijzenspel informeren wij de deelnemers aan het spel in het bijzonder over de gegevensverwerking voor het concrete prijzenspel. Na beëindiging van het prijzenspel worden de gegevens van alle deelnemers gewist.

 6.      Gegevenswissing

De persoonsgegevens worden gewist of afgeschermd zodra het doel van de opslag komt te vervallen. De gegevens worden eveneens gewist na verstrijken van een in de norm voorgeschreven opslagtermijn , tenzij de verdere gegevensopslag nodig is voor de afsluiting of prestatie van een contract of als u hierin heeft toegestemd.

7.      Cookies

Om het gebruik van de website en voorkeuren van de websitebezoekers aantrekkelijk te kunnen vormgeven, worden cookies ingezet. Daardoor wordt bijvoorbeeld uw taalkeuze opgeslagen. Cookies zijn tekstbestanden die op uw harde schijf worden opgeslagen om uw browser te kunnen identificeren als de website opnieuw wordt opgeroepen.

U kunt het opslaan van cookies op uw harde schijf voorkomen door dit in de browserinstellingen in te stellen. Reeds opgeslagen cookies kunnen op ieder moment worden verwijderd. Hoe u cookies wist of het opslaan ervan voorkomt, vindt u in de handleiding van uw browser. Als u geen cookies accepteert, kan dit een beperking in het gebruik van ons internetaanbod tot gevolg hebben.

De rechtsgrond voor de verwerking van cookies is artikel 6 lid 1 punt f) AVG.

8.      Gegevensbeveiliging

Wij beveiligen onze website en andere systemen met technische – en organisatorische maatregelen tegen verlies-, vernietiging-, toegang-, wijziging- of verspreiding van uw gegevens door onbevoegde personen. Afhankelijk van de gebruikte browser dragen wij de gegevens over met een 128-bits tot 256-bits SSL-codering. Ondanks regelmatige controles en doorlopende verbetering van onze veiligheidsmaatregelen is een algehele bescherming tegen alle gevaren niet mogelijk.

9.      Gebruik van Google Analytics voor webanalyse

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (www.google.nl). Google Analytics gebruikt zgn. ‘cookies’, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen, waarmee het gebruik door u van de internetsite kan worden geanalyseerd. De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van deze internetsite wordt in de regel naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. Als er echter sprake is van een geactiveerde IP-anonimisering op deze website, wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van het verdrag betreffende de Europese Economische Ruimte eerst ingekort. Alleen in uitzonderingssituaties wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en aldaar ingekort. De IP-anonimisering is actief op onze website. Google gebruikt deze informatie in opdracht van de exploitant van de website om uw gebruik van de internetsite te analyseren, om rapporten over de activiteiten op de internetsite samen te stellen en om andere services voor de internetsite-exploitant te leveren die verband houden met het gebruik van de internetsite en het internet. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verstuurde IP-adres wordt niet in verband gebracht met andere gegevens van Google. U kunt het opslaan van cookies in de betreffende instellingen van uw browser-software voorkomen. We wijzen u er echter op dat u in dit geval eventueel niet alle functies van de website in de volle omvang kunt gebruiken.

U kunt bovendien het verzamelen van de door de cookie gegenereerde gegevens over uw gebruik van de internetsite (incl. uw IP-adres) door Google verhinderen door de onder de volgende link beschikbare browser-plug-in te downloaden en te installeren:   https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Als alternatief voor de browser-plug-in kunt u via deze

LINK

een ‘Opt-out-cookie instellen’ klikken om de registratie door Google Analytics op deze website in de toekomst te vermijden. Hierbij wordt een Opt-out-cookie op uw eindapparaat ingesteld. Als u uw cookies wist, dient u opnieuw op de link te klikken. De gebruiksvoorwaarden en aanwijzingen over gegevensbescherming vindt u onder  https://www.google.com/analytics/terms/ of onder  https://policies.google.com/?hl=en.

10.     Google Adwords Conversion

Wij maken gebruik van het aanbod van Google Adwords, om met behulp van reclamemiddelen – zogenaamde Google Adwords –  op externe websites te attenderen op onze aantrekkelijke aanbiedingen. Wij kunnen in relatie tot de gegevens van de reclamecampagnes het succesvol zijn van de individuele reclamemaatregelen bepalen. Daarmee vervolgen wij het belang om u reclame te tonen die voor u interessant is, onze website voor u interessanter te maken en een eerlijke berekening van reclamekosten te bereiken.

Deze reclamemiddelen worden door Google via zogenaamde ‘Ad Servers’ geleverd. Daarvoor gebruiken wij ad-server-cookies waardoor bepaalde parameters voor de succesmeting zoals het weergeven van de advertenties of het aantal klikken van gebruikers kunnen worden gemeten. Wanneer u via een Google-advertentie onze website bezoekt, wordt door Google Adwords een cookie op uw pc opgeslagen. Deze cookies verliezen in de regel na 30 dagen hun geldigheid en mogen niet worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren. Bij deze cookie worden in de regel als analysewaarde de Unique Cookie-ID, het aantal ad-impressions per plaatsing -frequency -, de laatste impression – relevant voor post-view-conversions – en opt-out-informatie – markering dat de gebruiker niet wil worden aangesproken -, opgeslagen.

Via deze cookies kan Google uw internetbrowser herkennen. Als een gebruiker bepaalde pagina’s van de website van een Adwords-klant bezoekt en de op zijn computer opgeslagen cookie nog niet is afgelopen, kunnen Google en de klant herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en doorgeleid is naar deze pagina. Aan iedere AdWords-klant is een andere cookie toegewezen. Cookies kunnen dus niet verder dan de websites van de Adwords-klanten worden gevolgd. Wijzelf verzamelen en verwerken in de genoemde reclamecampagnes geen persoonsgegevens. Wij ontvangen van Google alleen statistische evaluaties. Aan de hand van deze evaluaties kunnen wij herkennen welke van de ingezette reclamecampagnes bijzonder effectief zijn. Verdergaande gegevens uit de inzet van onze reclamemiddelen ontvangen wij niet. In het bijzonder kunnen wij de gebruikers aan de hand van deze informatie niet identificeren.

Op grond van de gebruikte marketingtools bouwt uw browser automatisch een directe verbinding met de server van Google op. Wij hebben geen invloed op de omvang en het verdere gebruik van de gegevens die door de inzet van deze tools door Google verzameld worden en informeren u daarom op basis van onze stand van kennis. Door de inbedding van AdWords Conversion ontvangt Google de informatie dat u het betreffende deel van ons internetoptreden opgeroepen of op een advertentie van ons geklikt heeft. Als u zich voor een dienst van Google geregistreerd heeft, kan Google het bezoek in verband brengen met uw account. Ook als u niet bij Google geregistreerd staat of als u niet bent ingelogd, is het mogelijk dat de aanbieder uw IP-adres achterhaalt en opslaat.

U kunt de deelname aan deze trackingprocedure op verschillende manieren voorkomen

a) door instellingen in uw browsersoftware, in het bijzonder heeft de onderdrukking van cookies van derden tot gevolg dat u geen advertenties van derden te zien krijgt, b) door deactivering van cookies voor conversion-tracking door in uw browser in te stellen dat cookies van het domein ‘  www.googleadservices.com’ worden geblokkeerd, https://www.google.de/settings/ads, waarbij deze instelling wordt gewist, als u uw cookies wist, c) door deactivering van op uw interesses toegesneden advertenties door aanbieders die deel uitmaken van de zelfreguleringscampagne ‘About Ads’, met de link  http://www.aboutads.info/choices, waarbij deze instelling wordt gewist, als u uw cookies wist, d) door permanente deactivering in de browsers Firefox, Internet Explorer of Google Chrome onder de link  http://www.google.com/settings/ads/plugin. Wij wijzen u erop dat u in dit geval eventueel niet alle functies van dit aanbod in volle omvang kunt gebruiken.

(6) De rechtsgrond voor de verwerking van uw gegevens is artikel 6 lid 1 s. 1 punt f) AVG. Meer informatie over gegevensbescherming bij Google vindt u hier::  https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=en en  https://services.google.com/sitestats/en.html. Als alternatief kunt u de website van het der Network Advertising Initiative (NAI) op  http://www.networkadvertising.org bezoeken. Google heeft zich aan het EU-US Privacy Shield onderworpen,  https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

11.      Gebruik van GOOGLE reCAPTCHA

Wij gebruiken ‘Google reCAPTCHA’ , in het vervolg ‘reCAPTCHA’ genoemd, op onze website. Aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (‘Google’). Met reCAPTCHA wordt gecontroleerd of de gegevens op onze website door een mens of een geautomatiseerd programma worden ingevoerd -bijv. in een contactformulier. Hiertoe analyseert reCAPTCHA het gedrag van de websitebezoeker aan de hand van verschillende kenmerken. Deze analyse begint automatisch op het moment dat de websitebezoeker de website oproept. Voor de analyse analyseert reCAPTCHA verschillende informatie, bijv. IP-adres, duur van het bezoek van de websitebezoeker aan de website of door de gebruiker uitgevoerde muisbewegingen. De bij de analyse verzamelde gegevens worden doorgestuurd naar Google. De reCAPTCHA-analyses worden geheel op de achtergrond uitgevoerd. Websitebezoekers worden er niet op gewezen dat een analyse plaatsvindt.

De rechtsgrond hiervoor is artikel 6 lid 1 punt f) AVG. De website-exploitant heeft een gerechtvaardigd belang dat zijn aanbod op internet wordt beschermd tegen geautomatiseerd misbruik en spam. Meer informatie over Google reCAPTCHA en de privacy van GOOGLE vindt u onder de links  https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=en en  https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

12.      Sollicitaties

Wij verzamelen en verwerken ook persoonsgegevens van sollicitanten voor de afwikkeling van de door ons uitgevoerde sollicitatieprocedures. Daarbij kan de verwerking ook elektronisch plaatsvinden. Dat is altijd het geval als de sollicitant sollicitatie documenten elektronisch naar ons stuurt, dus per e-mail of via een op onze website geïmplementeerd webformulier. Als we met de sollicitant een arbeidscontract sluiten, worden de aan ons verstrekte gegevens opgeslagen voor de afwikkeling van de arbeidsverhouding met inachtneming van de wettelijke voorschriften. Als echter tussen ons en de sollicitant geen arbeidscontract wordt gesloten, worden de sollicitatie documenten vier maanden na bekendmaking van het negatieve besluit gewist, voor zover geen andere gerechtvaardigde belangen van de verantwoordelijke in de weg staan. Een ander gerechtvaardigd belang zoals hier bedoeld is bijvoorbeeld een bewijsplicht in een procedure op basis van de Algemene wet gelijke behandeling (AWGB). Wij willen alle sollicitanten uitsluitend beoordelen op basis van hun kwalificatie en verzoeken daarom zoveel mogelijk af te zien van het aangeven van ras en etnische herkomst, politieke meningen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen of een eventueel lidmaatschap van een vakbond, genetische gegevens, biometrische gegevens voor de eenduidige identificatie van een natuurlijke persoon, medische gegevens of gegevens over het seksuele leven of de seksuele geaardheid.

13.     Rechten van de betrokkene

Als er persoonsgegevens van u worden verwerkt, bent u betrokkene in de zin van de AVG en heeft u de onderstaande rechten jegens de verantwoordelijke:

13.1   Recht op informatie

U kunt van de verantwoordelijke om een bevestiging verzoeken of uw persoonsgegevens door ons worden verwerkt.

Als dit het geval is, kunt u van de verantwoordelijke eisen dat deze inlichtingen geeft over het volgende:

 • de verwerkingsdoeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn bestemd, en de rechtsgrond voor de verwerking;
 • de betrokken categorieën van persoonsgegevens;
 • de categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, onder meer ontvangers in derde landen of internationale organisaties;
 • de periode gedurende welke de persoonsgegevens naar verwachting zullen worden opgeslagen, of indien dat niet mogelijk is, de criteria om die termijn te bepalen;
 • het bestaan van een recht op rectificatie of wissing van uw persoonsgegevens, een recht op beperking van de verwerking door de verantwoordelijk of een recht op bezwaar tegen de verwerking;
 • het recht op indienen van een klacht bij een toezichthoudende autoriteit;
 • alle beschikbare informatie over herkomst van de gegevens als de persoonsgegevens niet bij de betrokkene zijn verzameld.

13.2   Recht op rectificatie

U heeft een recht op rectificatie en/of aanvulling tegenover de verantwoordelijke voor zover de verwerkte persoonsgegevens die u betreffen onjuist of onvolledig zijn. De verantwoordelijke dient de rectificatie meteen uit te voeren.

13.3   Recht op beperking van de verwerking

Onder de volgende voorwaarden kunt u de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens eisen:

 • als u de juistheid van uw persoonsgegevens voor een bepaalde duur betwist waarbinnen de verantwoordelijke de juistheid van de persoonsgegevens kan controleren;
 • de verwerking onrechtmatig is en u de wissing van de persoonsgegevens afwijst en in plaats daarvan de beperking van het gebruik van de persoonsgegevens eist;
 • de verantwoordelijke de persoonsgegevens voor het doel van de verwerking niet langer nodig heeft, maar u deze nodig heeft voor instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering, of
 • als u bezwaar heeft ingediend tegen de verwerking op grond van artikel 21 lid 1 AVG en nog niet vaststaat of de gerechtvaardigde gronden van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de betrokkene.

Als de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt werd, mogen deze gegevens – afgezien van de opslag – uitsluitend met uw instemming of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of wegens gewichtige redenen van algemeen belang van de unie of een lidstaat worden verwerkt.

Als de beperking van de verwerking op basis van de bovengenoemde criteria beperkt werd, wordt u door de verantwoordelijke ingelicht voordat de beperking wordt opgeheven.

13.4   Recht op gegevenswissing

Verplichting tot gegevenswissing

U kunt van de verantwoordelijke eisen dat de u betreffende persoonsgegevens meteen worden gewist, en de verantwoordelijke is verplicht deze gegevens meteen te wissen, voor zover een van de onderstaande redenen van toepassing is:

 • De persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt.
 • U trekt de toestemming waarop de verwerking overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt a), of artikel 9, lid 2, punt a) AVG, berust, in, en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking.
 • U maakt overeenkomstig artikel 21, lid 1 AVG, bezwaar tegen de verwerking, en er zijn geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking, of de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 2 AVG.
 • De persoonsgegevens werden onrechtmatig verwerkt.
 • De persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een in het Unierecht of het lid statelijke recht neergelegde wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust.
 • De persoonsgegevens zijn verzameld in verband met een aanbod van diensten van de informatiemaatschappij als bedoeld in artikel 8, lid 1 AVG.

Kennisgeving aan derden

Wanneer de verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en overeenkomstig artikel 17 lid 1 AVG verplicht is de persoonsgegevens te wissen, neemt hij, rekening houdend met de beschikbare technologie en de uitvoeringskosten, redelijke maatregelen, waaronder technische maatregelen, om verwerkingsverantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerken, ervan op de hoogte te stellen dat de betrokkene de verwerkingsverantwoordelijken heeft verzocht om iedere koppeling naar, of kopie of reproductie van die persoonsgegevens te wissen.

Uitzonderingen

Het recht op wissen is niet van toepassing voor zover verwerking nodig is

 • voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;
 • voor het nakomen van een in een het Unierecht of het lid statelijke recht neergelegde wettelijke verwerkingsverplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust, of voor het vervullen van een taak van algemeen belang of het uitoefenen van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is verleend;
 • om redenen van algemeen belang op het gebied van volksgezondheid overeenkomstig artikel 9, lid 2, punten h) en i), en artikel 9, lid 3 AVG;
 • voor instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

13.5    Recht op mededeling

Als u aanspraak heeft gemaakt op het recht op rectificatie, gegevenswissing of beperking van de verwerking jegens de verantwoordelijke, is deze verplicht om iedere ontvanger aan wie persoonsgegevens zijn verstrekt, in kennis van elke rectificatie of wissing van persoonsgegevens of beperking van de verwerking overeenkomstig tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel inspanning vergt. U heeft jegens de verantwoordelijke het recht om geïnformeerd te worden over deze ontvangers.

13.6   Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U heeft het recht uw persoonsgegevens, die u aan een verwerkingsverantwoordelijke heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen. Bovendien heeft u het recht die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, zonder daarbij te worden gehinderd door de verwerkingsverantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens waren verstrekt, indien

 • de verwerking berust op toestemming uit hoofde van artikel 6, lid 1, punt a) AVG, of artikel 9, lid 2, punt a) AVG, of op een overeenkomst uit hoofde van artikel 6, lid 1, punt b) AVG; en
 • de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht.

Bij de uitoefening van dit recht heeft u het recht dat de persoonsgegevens, indien dit technisch mogelijk is, rechtstreeks van de ene verwerkingsverantwoordelijke naar de andere worden doorgezonden. Aan de rechten en vrijheden van anderen mag geen afbreuk worden gedaan.

13.7 Recht van bezwaar

U heeft te allen tijde het recht om vanwege met zijn specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van u betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6, lid 1, onder e) of f) AVG met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

De verwerkingsverantwoordelijke staakt de verwerking van de persoonsgegevens tenzij hij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Wanneer persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing worden verwerkt, heeft u te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor dergelijke marketing, met inbegrip van profilering die betrekking heeft op direct marketing.

Wanneer u bezwaar maakt tegen verwerking ten behoeve van direct marketing, worden de persoonsgegevens niet meer voor deze doeleinden verwerkt.

In het kader van het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, en niettegenstaande Richtlijn 2002/58/EG, mag u uw recht van bezwaar uitoefenen via geautomatiseerde procedés waarbij van technische specificaties gebruik wordt gemaakt.

13.8.  Recht op intrekken van de gegevensbeschermingsrechtelijke toestemming

U heeft het recht om uw gegevensbeschermingsrechtelijke toestemming ten alle tijden in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet.

13.9 Geautomatiseerde individuele besluitvorming, waaronder profilering

U heeft het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, gebaseerd besluit waaraan voor hem rechtsgevolgen zijn verbonden of dat hem anderszins in aanmerkelijke mate treft. Dit geldt niet als het besluit

 • noodzakelijk is voor de totstandkoming of de uitvoering van een overeenkomst tussen u en een verwerkingsverantwoordelijke,
 • is toegestaan bij een Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke bepaling die op de verwerkingsverantwoordelijke van toepassing is en die ook voorziet in passende maatregelen ter bescherming van de rechten en vrijheden en gerechtvaardigde belangen van u; of
 • berust op de uitdrukkelijke toestemming van u.

Deze besluiten worden echter niet gebaseerd op de in artikel 9, lid 1 AVG, bedoelde bijzondere categorieën van persoonsgegevens, tenzij artikel 9, lid 2, punt a) of g) AVG, van toepassing is en er passende maatregelen ter bescherming van uw gerechtvaardigde belangen zijn getroffen.

13.10 Het recht op indienen van een klacht bij een toezichthoudende autoriteit

Onverminderd andere mogelijkheden van administratief beroep of een voorziening in rechte, heeft u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar u gewoonlijk verblijft, u uw werkplek heeft of waar de beweerde inbreuk is begaan, indien u van mening is dat de verwerking van hem betreffende persoonsgegevensinbreuk maakt op de AVG.

De toezichthoudende autoriteit waarbij de klacht is ingediend, stelt de klager in kennis van de voortgang en het resultaat van de klacht, alsmede van de mogelijke voorziening in rechte overeenkomstig artikel 78 AVG.

Geldigheid van deze verklaring

Deze verklaring omtrent gegevensbescherming geldt voor alle ondernemingen van de CRESTA-groep die verbonden zijn met: